BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng

LÊN ĐẦU