BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

BỘ CÀI PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI

BỘ CÀI PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI

Bộ cài phiên bản thương mại đầy đủ tính năng từ cơ bản đến cao cấp. Phù hợp với tất cả các đối tượng: chủ đầu tư, nhà thầu, thẩm tra, tư vấn... Được đóng gói bằng công nghệ Windows Installer nên việc cài đặt sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Có thể chạy trên Office 32bit và 64bit

Phiên bản: 7.1.1.3
Cập nhật: 09/11/2016
Yêu cầu: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Xin vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt

Tải về

BỘ CÀI PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ

BỘ CÀI PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ

Đây là phiên bản dành cho đào tạo, demo và hoàn toàn miễn phí. Có dữ liệu được mã hóa khác với phiên bản chính thức. Dữ liệu đơn giá đã bị cắt gọt và chỉnh sửa vì vậy chỉ nên dùng để học tập và tìm hiểu phần mềm. Ngoài ra một số tính năng cao cấp cũng bị khóa.


Phiên bản: 7.1.1.3
Cập nhật: 25/10/2016
Yêu cầu: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Xin vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt

Tải về

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ

Hệ thống dữ liệu đơn giá các tỉnh thành trong cả nước, các định mức đơn giá các chuyên ngành điện, bưu điện, viễn thông...

LÊN ĐẦU