BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

ĐANG TRUY CẬP: HOMEHướng dẫn cài đặt Dự Toán Acitt 2015 phiên bản miễn phí

Hướng dẫn cài đặt Dự Toán Acitt 2015 phiên bản miễn phí

Nhìn chung, quá trình cài đặt phiên bản miễn phí hoàn toàn giống với phiên bản thương mại. Sử dụng công nghệ Windows Installer, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên việc cài đặt sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ có một chút khác biệt là phiên bản miễn phí không hỗ trợ Microsoft Excel các phiên bản 64bit. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cách lấy mã kích hoạt và kích hoạt sử dụng phần mềm

Cài đặt

Yêu cầu hệ thống

  • CPU: Tốc độ tối thiểu 1 GHz
  • RAM: Dung lượng tối thiểu 1 GB đối với hệ điều hành 32bit, 2GB đối với hệ điều hành 64bit
  • Đĩa cứng: Còn trống tối thiểu 100 MB
  • Hệ điều hành: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows  7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  • Cài sẵn một trong các phiên bản của Microsoft Excel sau: Excel 2007, Excel 2010 (32bit hoặc 64bit), Excel 2013 (32bit hoặc 64bit), Excel 2016 (32bit hoặc 64bit)

Các bước cài đặt cơ bản

Bước 1: Tại thư mục chứa bộ cài đặt (nếu bạn download bộ cài dạng file đã nén, bạn phải giải nén trước khi cài đặt), bạn chạy tập tin Setup.exe.

Hộp thoại như Hình 1 sẽ xuất hiện

Hình 1

Bước 2: Bạn ấn “Tiếp >” để thực hiện bước tiếp theo, một hộp thoại như Hình 2 sẽ xuất hiện. Hoặc ấn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ quá trình cài đặt.

Hình 2

Tại đây bạn có 2 lựa chọn có thể tùy biến: thư mục cài đặt của chương trình (khác với các phiên bản trước, Dự Toán Acitt 2015 có thể được cài lên bất kỳ thư mục nào) và Cài đặt cho riêng bạn hoặc tất cả các tài khoản người dùng có trên máy tính. Bạn có thể ấn “Tiếp >” để tiếp tục cài đặt, một hộp thoại như Hình 3 sẽ xuất hiện hoặc ấn “< Quay lại” để quay trở lại Bước 1 , “Hủy” để hủy bỏ quá trình cài đặt.

Hình 3

Bước 3: đây là bước xác nhận quá trình cài đặt, bạn ấn “Tiếp >” để quá trình cài đặt như Hình 4 bắt đầu, “< Quay lại” để quay lại Bước 2, “Hủy” để hủy bỏ quá trình cài đặt.

Hình 4

Tuy rằng tại đây, bạn hoàn toàn có thể ấn “Hủy” để hủy bỏ quá trình cài đặt giữa chừng, nhưng chúng tôi khuyến cáo rằng bạn không nên làm vậy. Hãy để chương trình cài đặt hoàn tất như Hình 5, sau đó bạn có thể gỡ bỏ nó nếu muốn.

Hình 5

Bước cuối cùng: Ấn “Thoát” để đóng hoàn toàn chương trình cài đặt.

Gỡ bỏ (Uninstall)

Vì Dự Toán Acitt 2015 sử dụng công nghệ đóng gọi Windows Installer tiêu chuẩn, cho nên việc gỡ bỏ nó khỏi hệ thống cũng giống như các phần mềm khác.

Bạn truy cập “Control Panel” –> “Programs and Features”. Tại đây, bạn tìm tới phần mềm có tiêu đề “Dự Toán Acitt 2015” rồi ấn “Uninstall” trên thanh công cụ hoặc menu chuột phải khi bạn ấn chuột phải vào tên phần mềm, một hộp thoại xác nhận việc gỡ bỏ phần mềm sẽ xuất hiện như Hình 6

Hình 6

Bạn chọn “Yes” nếu muốn gỡ bỏ, quá trình gỡ bỏ sẽ diễn ra trong chỉ vài chục giây.

Một số trường hợp phát sinh trong khi cài đặt

Có thể trước khi tiến hành cài đặt, nếu máy tính của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở về trước chương trình cài đặt sẽ yêu cầu cài đặt thêm Microsoft .Net Framework 4.0. Và trong mọi phiên bản Windows là Microsoft Visual Studio Tools 2010 for Office Runtime.

Các hộp thoại xác nhận việc cài đặt thêm các phần mềm này sẽ hiện ra như hình sau:

Hình 7

Bạn chỉ việc ấn “Accept” và đợi nó cài đặt xong thì sẽ tự điều hướng qua chương trình cài đặt Dự Toán Acitt 2015 và bạn sẽ tiến hành các bước cài đặt như hướng dẫn ở trên.

Trong trường hợp bạn sử dụng Windows XP và muốn sử dụng Excel 2007, bạn buộc phải cài đặt theo đúng trình tự sau:

  1. Cài Microsoft .Net Framework 4 trước. Nếu bạn đã cài Office 2007 trước đó, bạn buộc phải gỡ Office ra trước. Bộ cài Microsoft .Net Framework 4.0 có sẵn trong bộ cài Dự Toán Acitt 2015 ở thư mục con “DotNetFX40”
  2. Cài Office 2007
  3. Cài Dự Toán Acitt 2015

Kích hoạt sử dụng và một số thiết lập ban đầu

Giấy phép và kích hoạt

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể khởi chạy phần mềm bằng nhiều cách khác nhau như những phần mềm khác, ví dụ như từ biểu tượng   trên màn hình Desktop.

Sau khi khởi chạy, nếu trước đó bạn chưa từng kích hoạt phần mềm (cài lần đầu), một hộp thoại yêu cầu kích hoạt như Hình 8 sẽ xuất hiện

Hình 8

Cho dù là hoàn toàn miễn phí, nhưng để sử dụng được phần mềm bạn vẫn phải có giấy phép (License) và kích hoạt để sử dụng.

Giấy phép được thể hiện qua một mã kích hoạt được cấp cho người sở hữu email mà được dùng để gửi “Mã yêu cầu” về Acitt

Mỗi giấy phép chỉ có tác dụng trên máy tính có “Mã yêu cầu” tương ứng với mã kích hoạt được cấp.

Để lấy “Mã kích hoạt”, bạn phải lấy “Mã yêu cầu” tại hộp thoại yêu cầu kích hoạt sản phẩm (Hình 8) gửi email với tiêu đề “Yêu cầu mã kích hoạt – Dự Toán Acitt 2015 phiên bản miễn phí” đến một trong các địa chỉ email sau: haidn@acitt.com

Khi bạn nhận được mã kích hoạt, bạn phải nhập chính xác địa chỉ email mà bạn dùng để gửi mail yêu cầu lấy mã kích hoạt và mã kích hoạt vào các ô tương ứng trên hộp thoại kích hoạt sử dụng sản phẩm (Hình 8)

Thiết lập ban đầu (chỉ đối với Microsoft Excel 2007)

Sau khi kích hoạt thành công. Trước khi “Tạo hạng mục mới”, bạn cần có một thiết lập nhỏ như sau:

Trên thanh công cụ của Excel, bạn chọn tab “Dự Toán Acitt (Edu)”, chọn “Thiết lập” như Hình 9

Hình 9

Trong hộp thoại hiện ra (Hình 10), bạn chọn “Thiết lập chung”, kéo thanh cuộn xuống cuối cùng, bạn sẽ thấy mục “Tập tin dự toán mẫu” – nơi lưu đường dẫn mặc định tới tập tin dự toán mẫu (Template) được sử dụng mỗi khi “Tạo hạng mục mới”.

Hình 10

Tại đây bạn có thể đổi đường dẫn tới bất kỳ tập tin dự toán mẫu hợp lệ nào bằng cách nhập trực tiếp đường dẫn vào ô “Tập tin dự toán mẫu”, hoặc sử dụng nút “…” bên cạnh. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tập tin mẫu có đường dẫn sau (chúng tôi giả định bạn cài phần mềm vào thư mục mặc định):

  • Windows 32bit (x86): C:\Program Files\Acitt\Du Toan Acitt 2015\dutoan2015-office2007.xlt
  • Windows 64bit (x64): C:\Program Files (x86)\Acitt\Du Toan Acitt 2015\dutoan2015-office2007.xlt

Dữ liệu đơn giá

Bạn không thể sử dụng các tập tin đơn giá được cung cấp cho phiên bản thương mại cho phiên bản miễn phí. Sau khi cài đặt thành công, trong thư mục cài đặt sẽ có tập tin Data.Edu.adb, đây là tập tin dữ liệu đơn giá dành riêng cho phiên bản miễn phí.

Dữ liệu bên trong tập tin Data.Edu.adb đã được biên tập lại, có cắt gọt và chỉnh sửa số liệu, đặc biệt đơn giá và định mức bị cắt các đầu mã có số đầu là số chẵn, ví dụ như các mã AE.2xxxx, AE.4xxxx… Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng phần mềm để tìm hiểu, học tập không nên sử dụng trong công việc thực tế.

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng các chức năng liên quan trong chương trình, nhưng các chỉnh sửa đó sẽ chỉ có giá trị cho đến khi chương trình đóng lại, phần mềm sẽ không lưu lại bất kỳ thay đổi nào liên quan tới dữ liệu đơn giá.

LÊN ĐẦU