BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

BẠN ĐANG TRUY CẬP: HOME >

Sau khi cài đặt thành công, ít nhất một lần bạn đã chạy được Dự Toán Acitt 2015 một cách bình thường. Nhưng ở lần chạy tiếp theo, chương trình có thông báo lỗi “Chương trình có thể bị lỗi từ lần chạy trước…”. Lỗi này xảy ra khi ở phiên làm việc trước, vì

Trong quá trình cài đặt Dự Toán Acitt 2015 (cả phiên bản thương mại và miễn phí) lên Windows 7, bạn có thể gặp thông báo lỗi từ Hệ điều hành có mã lỗi “HRESULT 0xc8000222”.

Nhìn chung, quá trình cài đặt phiên bản miễn phí hoàn toàn giống với phiên bản thương mại. Sử dụng công nghệ Windows Installer, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên việc cài đặt sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ có một chút khác biệt là phiên bản miễn phí không

Hướng dẫn cài đặt phiên bản thương mại. Sử dụng công nghệ Windows Installer, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên trong điều kiện lý tưởng việc cài đặt sẽ diễn ra cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.

LÊN ĐẦU