BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

HỎI ĐÁPPhần mềm ACITT lỗi văng liên tục???
Kiên hỏi 3 tháng trước

Tôi dùng khóa cứng phần mềm, thời gian gần đây vào phần mềm toàn báo lỗi rồi tự động văng ra, muốn vào lại là phải gỡ ra rồi cài đặt lại chạy được 1 lần duy nhất, kết thúc tương tự. Tôi không hiểu mình đang gặp lỗi gì?

LÊN ĐẦU