BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

HỎI ĐÁPACITT NGỪNG HOẠT ĐỘNG
AT hỏi 2 tháng trước

Ngừng hoạt động thì thông báo lấy 1 tiếng. Các ông làm ăn vô trách nhiệm vừa phải thôi. Sống có đức tý.

LÊN ĐẦU