BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

Cài đặt chung

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Dự Toán Acitt 2015 trong trường hợp môi trường cài đặt đạt yêu cầu và hoạt động bình thường.
Yêu cầu trước khi cài đặt:
Phần mềm:
Hệ điều hành: Windows XP SP3 trở lên (tất cả các bản 32bit và 64bit)
Microsoft Office: từ MS Office 2007 trở lên
Video được thực hiện trong môi trường sử dụng Windows 7 64bit, Office 2010 32bit

LÊN ĐẦU