BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

ĐANG TRUY CẬP: HOMELỗi không cài được Microsoft .Net Framework – Mã lỗi HRESULT 0xc8000222

Lỗi không cài được Microsoft .Net Framework – Mã lỗi HRESULT 0xc8000222

Trong quá trình cài đặt Dự Toán Acitt 2015 (cả phiên bản thương mại và miễn phí) lên Windows 7, bạn có thể gặp thông báo lỗi từ Hệ điều hành có mã lỗi “HRESULT 0xc8000222”.

Mã lỗi: HRESULT 0xc8000222 (Thông báo bằng tiếng Anh)

Lỗi này chỉ xảy ra khi bạn cài Dự Toán Acitt 2015 lên Windows 7 chưa có sẵn Microsoft .Net Framework 4.0

Để khắc phục, bạn thực hiện chính xác các bước sau:

Bước 1: Thoát khỏi chương trình cài đặt Dự Toán Acitt

Bước 2: Bạn vào menu Start –> Run . Tại cửa sổ hiện ra, bạn gõ lệnh Cmd

Bước 3:Tại cửa sổ Command Promt, bạn gõ lệnh net stop WuAuServ, ấn phím “Enter” (nhằm mục đích tắt dịch vụ tự động cập nhật của Windows).

Bước 4: Thoát ra khỏi cửa sổ Command Promt, bạn chạy lại Start –> Run một lần nữa. Và gõ lệnh %windir%, ấn “OK” để hiện ra chính xác thư mục hệ thống của Windows

Bước 5: Bạn tìm tới thư mục có tên SoftwareDistribution và đổi tên thư mục này thành một tên bất kỳ ví dụ như SDold

Bước 6: Tiến hành cài đặt lại Dự Toán Acitt 2015

Sau khi cài đặt xong Dự Toán Acitt 2015, nếu bạn muốn bật lại dịch vụ tự động cập nhật Windows, bạn chỉ cần thực hiện lại các bước 1, 2, 3 nhưng ở bước 3 bạn gõ lệnh net start WuAuServ

Lưu ý: để làm được các bước như trên, bạn cần phải có quyền quản trị (Administrator)

LÊN ĐẦU